Πως να εγκαταστήσω το email μου στο Gmail σε Android κινητό

Αρχικά, ξεκινάμε ανοίγοντας την εφαρμογή Gmail και στη συνέχεια πατάμε στη μικρή εικόνα του προφίλ μας, η οποία βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία.

1

Έπειτα, επιλέγουμε την επιλογή “Προσθήκη νέου λογαριασμού”.

2

Στη λίστα που εμφανίζεται, επιλέγουμε την επιλογή με την ένδειξη “Other”.

3

Στο επόμενο στάδιο, εισάγουμε τη διεύθυνση email μας και κατόπιν επιλέγουμε την επιλογή “Mη αυτόματη ρύθμιση”.

9

Έπειτα, επιλέγουμε το πρωτόκολλο IMAP ως τον τύπο του λογαριασμού μας.

4

Σε αυτό το σημείο, θα χρειαστεί να εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης σας καθώς και τους διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Στο πεδίο “username” θα πρέπει να ξανασυμπληρώσετε τη διεύθυνση email σας.

Σημείωση: Στα πεδία των διακομιστών θα πρέπει να εισάγετε mail.your-server.de και όχι το domain σας.

Σε περίπτωση που σας ζητηθούν θύρες σύνδεσης, αυτές είναι οι εξής:

  • Για εισερχόμενη αλληλογραφία: Θύρα 995 (με SSL/TLS)
  • Για εξερχόμενη αλληλογραφία: Θύρα 465 (με SSL/TLS)
5
6

Στην συνέχεια ορίζετε το όνομά σας όπως αυτό θα εμφανίζεται στους παραλήπτες των μηνυμάτων σας.

7

Στο τελευταίο καρτέλα, η εφαρμογή θα παρουσιάσει επιπλέον επιλογές σχετικά με τον συγχρονισμό του λογαριασμού σας.

8

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί!